Skip to main content

NORRON

En värdeskapande förvaltare

Genom att göra aktiva och ansvarsfulla investeringar i våra kredit, aktie och alternativa fonder har vi möjlighet att påverka verksamheter i hela Norden att fatta hållbara beslut. Våra investeringar ska skapa en konkurrenskraftig avkastning och samtidigt bidra till att uppfylla Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling samt Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

ANSVAR ı KOMPETENS ı TILLGÄNGLIGHET ı TRANSPARENS

Kategori Fond Typ Valuta Utveckling i år NAV Datum
Räntefonder
Norron Preserve
Flexibel SEK 1,7 % 122,05 26/5
Norron Premium
Företagsobligationer SEK 1,0 % 126,34 26/5
Absolutavkastande
Norron Target
Multistrategi SEK -4,5 % 137,86 26/5
Norron Select
Aktier och derivat SEK -12,0 % 196,55 26/5
Aktiefond
Norron Active
Aktier SEK 7,6 % 453,73 26/5
Norron Sustainable Equity
Aktier SEK 2,4 % 136,46 26/5

Norrons hållbarhetsarbete

Norrons målsättning är att skapa en konkurrenskraftig avkastning genom ansvarsfulla investeringar. I förvaltningen ska vi främja hållbarhet samt beakta och integrera hållbarhetsrisker i investeringsprocessen. Norrons investeringar ska bidra till att uppfylla Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling samt Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete