Skip to main content

Norron Asset Management etablerer seg i Norge

By juni 24, 2015juli 20th, 2018Nyheter

Det nordiske forvaltningsselskapet Norron etablerer seg i Norge og tilbyr sine fond til norske institusjonelle investorer og privatpersoner. Norron har ansatt Hans A. Bale til å lede oppbyggingen av satsingen i Norge. Han har mer enn 20 års erfaring fra det norske og nordiske kapitalmarkedet.
Norron ble etablert av Aker ASA sammen med et veletablert forvalterteam i 2010. Forvalterteamet har lang erfaring fra de nordiske kapitalmarkedene og har levert gode resultater over lang tid i perioder med såvel stigende som fallende børser. Norron har siden oppstart vært det raskest voksende forvaltningsselskapet i Sverige, og tilbyr prisbelønnede absoluttavkastende fond.

Norron vil tilby norske investorer fem daglig handlede fond i ulike risikoklasser. Alle fondene har et aktivt forvaltningsmandat og er innrettet mot lav volatilitet og med fokus på absoluttavkastning.

Managing partner i Norron, Ulf Frykhammar, sier: «Norron har lykkes godt i det brede sparemarkedet i Sverige og har i dag tilstedeværelse i 45 sparekanaler.  Vi tror at pensjonsreformen i Norge vil føre til at stadig flere blir mer bevisste på langsiktig sparing med attraktiv avkastning. Norron har produkter som er godt egnet for det norske sparemarkedet.  Vår fondsstruktur er tilpasset det norske markedet ved å etablere norske andelsklasser for alle fondene. Det vil si at investorer kan investere norske kroner i de ulike fondene.»

«Med ansettelsen av Hans A. Bale har vi fått om bord en tidligere kollega som vi kjenner godt og som har den riktige kompetansen som skal til for å utvikle Norron til å bli en betydelig aktør i det norske sparemarkedet,» sier Frykhammar. Hans A. Bale er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og han kommer fra Fondsfinans. Tidligere har Bale arbeidet 11 år i SEB innenfor kapitalforvaltning og merchant banking. Han etablerte SEBs kapitalforvaltningsavdeling i Norge og var en del av bankens ledergruppe i Norge. Styreleder i Norron og finansdirektør i Aker, Trond Brandsrud, sier i en kommentar: «Norron har et stjerneteam på forvaltningssiden, og har siden oppstart levert meget god avkastning sammenlignet med tilsvarende fond. Vi ønsker Hans A. Bale velkommen på laget».