Skip to main content

Norron flagger et eierskap på over 5 prosent av kapitalen og stemmerettene i IAR Systems

By august 31, 2017juli 20th, 2018Nyheter

Bakgrunnen for vår investering

IAR Systems er et selskap som vi har fulgt med stor interesse i lang tid. Når vi tar en betydelig posisjon i et selskap, er vurderingen av ledelsens engasjement og evne til å drive selskapets utvikling videre i de kommende årene, av stor betydning. IAR Systems har etter vår mening en meget kompetent og handlingskraftig ledelse som har betydelige egne midler investert i selskapets aksjer.

Et annet aspekt er selvsagt kvaliteten på selskapets produkt- og / eller tjenestetilbud, samt nisjen eller sektoren som selskapet opererer i. IAR Systems er verdensledende innen programmering av chiper i såkalte innebygde systemer. Disse chipene brukes til å kontrollere, avlese eller styre aktivitet, og finnes i produkter innen industriautomatisering, medisinsk teknologi, forbrukerelektronikk og i bilindustrien. Bruken av tilkoblede enheter i forbrukerelektronikk og i tradisjonell industriteknologi forventes å øke vesentlig de neste årene. Dette vil IAR Systems nyte godt av fordi selskapet etter vår vurdering er meget godt posisjonert for denne trenden.

Selskapet har en historie med lønnsom vekst. Gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst de siste fem årene har vært på nesten 20 prosent. I samme periode har EBIT-marginen gått fra 15 prosent til litt over 30 prosent. Selskapet utvikler og kompletterer kontinuerlig sitt produktsortiment og har dessuten gjort egenkapitalfinansierte strategiske oppkjøp for å ytterligere styrke produkttilbudet. I tillegg betaler selskapet et konkurransedyktig utbytte og er finansielt solid, med en netto kontantstrøm som muliggjør fremtidsrettede investeringer.

Vår vurdering er at mange av de trendene som IAR Systems til nå har nytt godt av, fortsatt er relevante ved vurdering av selskapets fremtidsutsikter. En forandring i deler av selskapets produkttilbud hvor godtgjørelsen baseres på en royalty-basert forretningsmodell i stedet for abonnement på programvare, har potensial til å forbedre både marginene og veksten betydelig fra dagens allerede høye nivåer. I dag vurderer markedet IAR Systems under gjennomsnittet for den siste femårsperioden og vi anser dette som en god mulighet til å øke vårt eierskap i selskapet.