Skip to main content

Norron selger fondenes innehav i International English School

By november 28, 2017juli 20th, 2018Nyheter

For andelshaverne i våre fond har investeringen i selskapet vært en stor suksess. Siden vi deltok som ankerinvestor i forbindelse med børsnoteringen, har den engelske skolen generert en avkastning på 53 prosent (inkludert utbytte). I samme periode har MSCI Nordic gitt en avkastning på 17 prosent.

Vår grunnleggende holdning til selskapet står fortsattved lag. International English School er et godt eksempel på en veldrevet voksende kunnskapsbedrift i sin bransje. Vår beslutning om å avhende innehavet,har vært basert på reprisingen av selskapets aksjer. Vi har fått bra betalt for å investere i selskaper i denne bransjen i en periode hvor den politiske risikopremien på gevinster innen velferd har vært svært høy. Risikopremien som markedet i en tidlig fase satte på selskaper i velferdssektoren, skyldtes risikoen for drastiske og mindre gjennomtenktepolitiske inngrep. Denne risikoen har blitt redusert i løpet av året. Som et resultat har investeringen gitt en svært god avkastning, noe som i stor grad har gavnetaksjonærene i våre fond.