Sommerhilsen fra Norron

By juni 29, 2017Markedskommentar

Nå som de fleste av oss er i ferd med å begynne sommerferien, ønsker vi å sende en hilsen til alle som har gitt oss tillit til å forvalte pengene deres.

Det har skjedd svært mye i Norron de siste 12 månedene. Forvaltningskapitalen har doblet seg takket være nytegninger i våre fond, og som følge av lanseringen av vårt sjette fond; Norron Alpha. Vi jobber hele tiden for at kvaliteten på vår forvaltning skal være markedsledende. Det er derfor gledelig at veksten i forvaltningskapitalen har gjort det mulig for oss å investere i vårt forvalterteam. Joachim Sverre ble ansatt i fjor høst som ansvarlig for vår norske portefølje. Totalt er vi nå syv personer som jobber i investeringsorganisasjonen.

Vi er stolte over at Norron i løpet av det siste året har mottatt en rekke utmerkelser fra uavhengige vurderingsselskaper. Disse har sammenlignet avkastningen i våre fond med konkurrenter i Norden så vel som i resten av Europa. Norron Active vant «Lipper Fund Award» og Norron Select har mottatt en rekke priser i sin kategori, blant annet «UCITS Hedge Awards» for beste avkastning i 2016 og for beste utvikling de siste fem år.

Økt kundeinteresse krever at vi må forbedre vår kommunikasjon. Vi har derfor opprettet en ny stilling og ansatt Elin Lilja-Wainwright som ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon. Vi har store ambisjoner innen dette området, spesielt fordi transparens og digitalisering er to viktige trender i vår bransje hvor vi ønsker å ligge i forkant.

Vi vil i løpet av høsten også styrke vår direkte tilstedeværelse hos de store distributørene av spareprodukter, som i økende grad bruker Norrons fond. Jessica Landenberg skal begynne hos oss i oktober. Hun har lang erfaring fra fondsbransjen. Vi er veldig glade for at Jessica har valgt å representere Norron. Hennes kompetanse og erfaring vil bidra til å heve vårt servicenivå betraktelig.

I forvaltningsteamet forbereder vi oss nå på selskapenes rapporter for 2. kvartal. I de to siste kvartalene har trenden med nedrevidering av selskapsestimatene blitt brutt, og analytikerene har oppjustert sine fremtidige estimater. For mange selskaper regner vi med at rapportene for 2. kvartal kan føre til ytterligere revisjoner. Er du interessert i å lese mer om dette, er det lagt ut en kommentar knyttet til de svenske verkstedsselskapene på vår nettside www.norron.com.

Med disse ordene ønsker vi i Norron å takke for tilliten og ønsker dere alle en fin og avslappende sommer.

Please follow and like us: