Norron fondförvaltning månadsrapport augusti 2015

By september 10, 2015Intervju

Ulf Frykhammar talar om utvecklingen på marknaden och vad som kan ligga bakom de effekter vi ser.

Leave a Reply