Norron fondförvaltning månadsrapport augusti 2015

By september 10, 2015Intervju

Ulf Frykhammar talar om utvecklingen på marknaden och vad som kan ligga bakom de effekter vi ser.

Please follow and like us:

Leave a Reply