Norron ägs till 43% av det norska börsnoterade industriella investmentbolaget Aker ASA och resterande 57% ägs av personalen.

Aker ASA har ägarinflytande i såväl industriföretag som företag inom den finansiella sektorn. Inom kapitalförvaltning är man redan en etablerad aktör. Utöver Norron, är man huvudägare i Converto Capital och Oslo Asset Management som tillsammans förvaltar mer än 8 miljarder NOK. Mer information om Aker ASA finner du på www.akerasa.com.