Våra nya hållbarhetsfonder med strikta invals- och exkluderingskriterier samt rapportering i enlighet med EU-taxonomin och FN:s 17 hållbarhetsmål:

Aktiefond

Räntefonder

Norrons hållbarhetsrapport för 2020 är nu publicerad