Styrelsen består av tre ledamöter och en ordförande. Ledamöterna har i genomsnitt fyra styrelseuppdrag vardera.

Mångfald

Mångfald i styrelsen är viktigt för att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande.  Vid urval och tillsättning ska bolaget sträva efter att en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas i styrelsen som helhet för att mångfalden ska främjas.

Ledamöterna ska ha tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Olikheter och mångfald är inte i sig ett självändamål. Vid sammansättning av styrelsen ska hänsyn ska tas till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Vid tillsättning och urval av en ledamot ska samtliga ha lika förutsättningar vad gäller sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion eller handikapp.

Bolaget har beslutat att inte införa någon rikskommitté till följd av verksamhetens storlek, art och omfattning. Ansvarig för bolagets riskfunktion rapporterar direkt till styrelsen.

Ledamöter

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (född 1940) är styrelseledamot för Aker ASA. Berg Jacobsen har en MBA från Harvard Business School och är auktoriserad revisor. Han har innehaft olika befattningar inom Arthur Andersen & Co, bland annat som regionchef för Skandinavien 1983 till 1999. Från 2001 till 2005 arbetade Berg Jacobsen som CFO och personalchef vid Aker Kvaerner. Han arbetar nu som konsult i företagsledning och finansiering. Han är styrelseledamot och chef för revisionskommittén i flera företag. Han har varit medlem i styrelser, tillsynsmyndigheter och organisationer som arbetar med revision och redovisning. Finn är norsk medborgare. Han har två ytterligare styrelseuppdrag förutom Norron.

Frank O. Reite (Styrelseordförande)

Frank O. Reite (född 1970) började på Aker ASA 1995 och innehade tjänsten som CFO från augusti 2015 till augusti 2019. Han arbetar nu som rådgivare. Reite har en B.A. i Business Administration från Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har tidigare haft befattningen som VD och koncernchef för Akastor och en rad andra ledande befattningar i Aker-gruppen, inklusive övervakning och utveckling av Akers investeringar i Converto Capital Fund AS, Havfisk ASA, Norway Seafoods AS och Aker Yards ASA. Reite har också erfarenhet från banksektorn och har varit Operating Director på Paine & Partners, ett New York-baserat private equity-företag. Reite är styrelseordförande i Ocean Yield ASA, Converto AS och Norron Asset Management samt styrelseledamot i Aker Biomarine As och Solstad Offshore ASA.

Ulf Frykhammar

Ulf Frykhammar (född 1965) är Managing Partner och en av grundarna till Norron Asset Management AB. Ulf är civilekonom från Linköpings Universitet, år 1989. Han började sin karriär som förvaltare på Enskilda Kapitalförvaltning 1989-1994. Därefter spenderade Frykhammar tre år i Hong Kong, med delansvar för SEB:s förvaltning i Asien. Tillbaka i Sverige ansvarade Ulf för SEB Fonders Nordenfonder och 1999 var han med och startade SEB Hedgefond, som han arbetade med till 2003. Ulf var med och startade Catella Hedgefond 2003 och förvaltade den fram till 2010. Han var partner på Catella Fonder 2008-2010 samt styrelseledamot för Catella Capital under samma period. Ulf har inga ytterligare styrelseuppdrag.

Fredrik Severin

Fredrik (född 1961) har mer än 15 års erfarenhet från Private Equity firmor och kapitalförvaltningsbolag. Fredrik genomförde sina studier vid Linköpings Tekniska Högskola och har en MBA från Henley Management College i Storbritannien. Under de senaste två decennierna har Fredrik haft ledande befattningar inom såväl entreprenörsföretag och storföretag, samt grundare av fleravärdepappersbolag. Han har varit Partner i MVI, Globalt Ansvar och Air Liquide Ventures. Fredrik grundade och var styrelserepresentant för fondbolaget Systematic Capital. Han har tre ytterligare styrelseuppdrag förutom Norron.