Fonder Kategori Valuta Utveckling i år NAV Datum
Norron Preserve Flexibel SEK -1,8 118,52 [datetoday]
Norron Premium Företagsobligationer SEK -3,8 120,79 [datetoday]
Norron Target Multistrategi SEK -7,8 137,77 [datetoday]
Norron Select Aktier och derivat SEK -3,5 184,26 [datetoday]
Norron Alpha Marknadsneutral SEK 110,82 [datetoday]
Norron Active Aktier SEK -17,6 342,03 [datetoday]