Fonder Kategori Valuta Utveckling i år NAV Datum
Norron Preserve Flexibel SEK 118,52 [datetoday]
Norron Premium Företagsobligationer SEK 120,79 [datetoday]
Norron Target Multistrategi SEK 137,77 [datetoday]
Norron Select Aktier och derivat SEK 184,26 [datetoday]
Norron Alpha Marknadsneutral SEK 110,82 [datetoday]
Norron Active Aktier SEK 342,03 [datetoday]